Přezkoušení z odborné způsobilosti

Služba je určena všem, kteří chtějí získat zpět odebraný řidičský průkaz, protože:

12 Bodů

Ztratili řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění.

Zdravotní potíž

Pozbyli řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů prokázené patřičným lékařem.

V zákazu činnosti

Jsou ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem.

Ve výkonu trestu

Jsou ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnícké přípravy
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte, u nás pouze skupina B)

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky, která může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti, jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.