Vrácení řidičského oprávnění - Dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
  • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kdy můžete přezkoušení absolvovat??

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • dopravně psychologické vyšetření