MOTORKA

Nastal čas si udělat „řidičák“ na motorku? Nebo rozšířit stávající skupinu? Nabízíme tyto skupiny: 

SKUPINA 
AM

Se skupinou AM můžete řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h. Typicky půjde o motocykly se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 50 cm3 nebo s elektromotorem o výkonu do 4 kW. Podmínkou získání je dosažení věku 15 let. 

SKUPINA 
A1

Skupina A1 vás opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výonu ke hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru maximálně 125 cm3. Můžete také řídit tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Minimální věk pro získání je 16 let. 

SKUPINA 
A2

Po získání skupiny A2 smíte řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu ke hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Také můžete řídit vozidla spadající do kategorie A1. 

Informace
o skupině A2

Výcvik se liší v závislosti na tom, zda už máte řidičák skupiny A1 či nikoliv a případně jak dlouho. Níže uvádíme minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku. 

1. Teoretická výuka

1. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1, a to alespoň 2 roky, teorii nemáte povinnou.

2. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky, výuka teorie se bude skládat z:

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů a provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípava
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

3. Pokud vůbec nejste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1, výuka teorie se bude skládat z:

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů a provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípava
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

2. Praktický výcvik

1. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1, a to alespoň 2 roky, je rozsah výcviku  dobrovolný tak, abyste zvládl(-a) zkoušku. Poté pak skládáte pouze doplňovací zkoušku z praktické jízdy. Nepíšete tedy test.

2. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky, bude Váš minimální povinný praktický výcvik vypadat takto:

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

3. Pokud vůbec nejste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1, Váš minimální povinný praktický výcvik se bude skládat z:

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvikk zdravotnické přípravy
   

3. Zkouška

Zkouška se skládá z teoretického testu a zkoušky z praktické jízdy. Teoretická zkouška má formu písemného testu 

Zkouška z praktické jízdy má 2 části. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

4. Řidičské oprávnění

Po úspěšném absolvování celé zkoušky zpět obdržíte vaši přihlášku, potvrzenou zkušebním komisařem a lékařský posudek.  S těmito doklady pak jdete na evidenci řidičů požádat o vydání řidičského oprávnění. 

 

Informace
o skupině A1

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku se skládá z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. 

1. Teoretická výuka

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů a provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípava
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

2. Praktický výcvik

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výucvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

   

3. Zkouška

Zkouška se skládá z teoretického testu a zkoušky z praktické jízdy. Teoretická zkouška má formu písemného testu 

Zkouška z praktické jízdy má 2 části. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

4. Řidičské oprávnění

Po úspěšném absolvování celé zkoušky zpět obdržíte vaši přihlášku, potvrzenou zkušebním komisařem a lékařský posudek.  S těmito doklady pak jdete na evidenci řidičů požádat o vydání řidičského oprávnění. 

 

Informace
o skupině AM

Minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku se skládá z 9 hodin teorie a 18 hodin praxe. 

1. Teoretická výuka

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů a provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípava
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

2. Praktický výcvik

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výucvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

   

3. Zkouška

Zkouška se skládá z teoretického testu a zkoušky z praktické jízdy. Teoretická zkouška má formu písemného testu 

Zkouška z praktické jízdy má 2 části. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

4. Řidičské oprávnění

Po úspěšném absolvování celé zkoušky zpět obdržíte vaši přihlášku, potvrzenou zkušebním komisařem a lékařský posudek.  S těmito doklady pak jdete na evidenci řidičů požádat o vydání řidičského oprávnění.