Kompletní ceník

Cena kurzu zahrnuje učebnici a výukové CD. Cena kurzu nezahrnuje poplatek za zkoušku ve výši 700,- Kč, který se platí městskému úřadu Beroun.

Ceník platný od 1.8. 2022

Poskytovaná služba

Cena v Kč

Individuální výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B* - BEROUN / HOŘOVICE

18.000,-

Zrychlený 30 denní řidičský kurz k získání oprávnění skupiny B

24.000,-

B+E: přípojné vozidlo nad 750 kg (po skupině B)

7.500,-

Doplňující výcvik (nad rámec kurzovného) - praktická jízda 1 vyučovací hodina**

400,-

Doplňující výcvik (nad rámec kurzovného) - praktická jízda 2 vyučovací hodiny**

800,-

Kondiční jízda - délka 60minut

600,-

Opravná zkouška z testu - cena opravy je motivační. Test neudělá pouze ten, který se nepřipraví!

400,-

Opravná zkouška z praktické jízdy

400,-

Opravná zkouška z testu - platba Městskému úřadu (není platba autoškole)

100,-

Opravná zkouška z jízdy - platba Městskému úřadu (není platba autoškole)

400,-

Referentské školení-za osobu***

250,-

Přezkoušení u žádosti o vrácení řidičského oprávnění

3.500,-

Převod z jiné autoškoly

1.500,-

Neomluvená neúčast na domluvené jízdě (24 hodin předem)

500,-


Autoškola není plátce DPH.

*lze uhradit na splátky, první splátka 10.000,- Kč, zbylé do konce kurzu

**1 vyučovací hodina trvá 45 minut

***pokud bude prováděno školení pouze 1 osoby, cena činí 500,- Kč

Vzhledem ke zvyšující se hustotě dopravy, a tím i vyšším nárokům na absolventy při zkouškách, je často nutné si přiobjednat jízdy nad rámec základního kurzu. Ve všech autoškolách je v ceně kurzu zahrnut zákonem povinný minimální počet jízd, to je 28 vyuč. hodin (x45min). Často však nebývá dostačující. Proto upozorňuji, že celková cena kurzu může být nakonec vyšší.