Často kladené dotazy

Zde si můžete přešíst často kladené dotazy našich zájemců o získání řidičského oprávnění.

Jaká vozidla mohu řídit, pokud získám řidičské oprávnění skupiny B?
Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s vyjímkou vozidel uvedených v písmenech a/ až e/, / novelizovaný zákon č.361/2000 Sb. / jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4250 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM, B1 a do skupiny A1s automatickou převodovkou se zdvihovým obsahem spalovacího motoru do 125 cm3. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.
Nabízíte kurz, pro získání řidičského oprávnění, i jiné skupiny než B?

Naše autoškola se specializuje na skupiny B a BE (B96).

Kdy musíte mít řidičák na přívěs (BE nebo B96)

Pokud je hmotnost vaší jízdní soupravy vyšší než 3,5 t nebo hmotnost přívěsu s nákladem převyšuje 750 kg, je zapotřebí získat vyšší oprávnění tzv. rozšíření skupiny BE bez omezení v rámci výcviku. Celková váha jízdní soupravy pak může činit až 7000 kg. 

Nebo rozšíření B96 bez výcviku avšak s limitem jízdní soupravy do 4250 kg. Pokud základní limity dané skupinou B nejsou překročeny stačí pro provoz přívěsu řidičák skupiny B. Hmotnosti jsou popsány v technickém průkazu vozu a přívěsu.

Pozor: Řízení vyšší hmotnosti jízdní soupravy (i jen o pár kg) bez řádného oprávnění je přestupkem o pokutě 25-50 tisíc Kč a zákazu řízení na 6-12 měsíců.

Jaké jsou podmínky pro udělení řidičského průkazu BE (B96):

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Rozsah výcviku skupiny BE:

 Teorie

 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozsah výcviku skupiny B96:

Předepsána není žádná výuka Pro získání oprávnění skupiny B96 stačí pouze praktická zkouška z jízdy.. Doporučujeme však si před zkouškou objednat minimálně 1-2 kondiční jízdy vč. praktické údržby vozidla. 

Chci se přihlásit do autoškoly. Jaké formuláře budu při přihlášení potřebovat?
Při přihlášení do autoškoly budete potřebovat Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem který není starší více jak 3 měsíce a vyplněnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku. Oba dokumenty lze stáhnout ZDE.
Lze se do kurzu v autoškole přihlásit on-line?
Bohužel nelze. Před zahájením autoškoly potřebujeme mít Žádost o přijetí k výuce a výcviku i Lékařský posudek v originálech. Návštěva autoškoly je tedy před začátkem kurzu nutná.
Jak probíhá platba kurzovného?
Je možné ji provést převodem i v hotovosti, a to buď v plné výši nebo formou zálohy 50% kurzovného. K platbě budete vyzváni těsně před zahájením kurzu v informativním emailu.
Jak dlouho bude kurz v autoškole trvat?
Při frekvenci výcviku (jízdy) 2x týdně a výuky (teorie) 1x týdně trvá kurz cca dva a půl měsíce. Záleží na časových možnostech, technických a studijních schopnostech uchazeče. Rozsah výuky a výcviku určuje zákon č.247/2000sb. Například zákonem minimální počet jízd v kurzu je 28 vyučovacích hodin (x45min). Tento počet však pro někoho nemusí být dostačující a je třeba výcvik doplnit nad rámec kurzovného.
Jak probíhá zkouška?
Zkouška je rozdělena na tři části.
1 část: Písemný test. Absolvujete jej na Městském úřadu za přítomnosti zkušebního komisaře http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro

V případě, že neuspějete je zkouška pro tento den ukončena. Opravný test pak můžete absolvovat nejdříve za pět pracovních dnů. Záleží však na přiděleném termínu opravné zkoušky zkušebním komisařem.

2. část: Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
3. část: Zkouška z praktické jízdy (podrobně rozepsáno v zákoně: 247/2000 § 42)

Po absolvování zkoušky obdržíte zpět váš zdravotní posudek a přihlášku, která je doplněna potvrzením zkušebním komisaře. S těmito doklady pak můžete žádat o řidičský průkaz na kterékoliv Evidenci řidičů.
Je v ceně kurzovného obsažen i poplatek za závěrečnou zkoušku?
Poplatek 700,- Kč není zahrnut v ceně kurzu. Žadatel o zkoušku jej platí přímo Městskému úřadu, odboru dopravy.
Musím docházet do autoškoly na teoretické hodiny?
Musíte. Většina kurzů nyní vyučujeme pomocí individuálního studijního plánu - což je kombinace domácího samostudia + konzultačních hodin v autoškole. Ty jsou rozděleny do 7 vyučovacích bloků a je třeba je absolvovat. V případě zameškání je nutné si výuku zajistit v náhradním termínu. Většinou v rámci výuky jiné skupiny.
Mohu se přihlásit do řidičského kurzu, i když mi ještě není 18 let?
Ano, ale k závěrečným zkouškám budete připuštěn(a) až dovršíte 18 let.
Jak se jednoduše přihlásit do autoškoly?
Pošlete nám email přes naše webové stránky. Budeme s vámi počítat do nejbližších kurzů. Zároveň si v záložce "Důležité informace" a dále "Ke stažení" stáhněte „Žádost o řidičské oprávnění“ a „Posudek o zdravotní způsobilosti“. S tímto „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ si zajdete ke svému obvodnímu lékaři pro razítko způsobilosti. Oba dokumenty pak předáte do autoškoly dle domluvy.
Kdy musíte mít řidičák na přívěs (BE nebo B96)

Pokud je hmotnost vaší jízdní soupravy vyšší než 3,5 t nebo hmotnost přívěsu s nákladem převyšuje 750 kg, je zapotřebí získat vyšší oprávnění tzv. rozšíření skupiny BE bez omezení v rámci výcviku. Celková váha jízdní soupravy pak může činit až 7000 kg. 

Nebo rozšíření B96 bez výcviku avšak s limitem jízdní soupravy do 4250 kg. Pokud základní limity dané skupinou B nejsou překročeny stačí pro provoz přívěsu řidičák skupiny B. Hmotnosti jsou popsány v technickém průkazu vozu a přívěsu.

Pozor: Řízení vyšší hmotnosti jízdní soupravy (i jen o pár kg) bez řádného oprávnění je přestupkem o pokutě 25-50 tisíc Kč a zákazu řízení na 6-12 měsíců.

Jaké jsou podmínky pro udělení řidičského průkazu BE (B96)
 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
Rozsah výcviku skupiny BE

Teorie

 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Rozsah výcviku skupiny B96

Předepsána není žádná výuka Pro získání oprávnění skupiny B96 stačí pouze praktická zkouška z jízdy.. Doporučujeme však si před zkouškou objednat minimálně 1-2 kondiční jízdy vč. praktické údržby vozidla. 

Nenašli jste co jste hledali?
Kontaktujte nás a rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky. Spojení na nás najdete v sekci "Kontakty".