Vrácení řidičského oprávnění - Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z evidenční karty řidiče (lze nechat vystavit na České poště na Chech pointu)
  • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - nutné vytisknout oboustranně na jeden list, lze stáhnout v sekci Přihláška ke kurzu
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • dopravně psychologické vyšetření
  • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno