Vrácení řidičského oprávnění - Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
  • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

  • doklad o zdravotní způsobilosti